مسائل تربیتی و رفتاری بچه ها
مکانیزم اثر تشویق

در سال ۱۹۹۸ دانشگاه استنفورد مقاله‌ای منتشر کرد


چگونه اضطراب کودکان را کاهش دهیم

         کودک تا قبل از ورود به مدرسه بیش از بیست و پنج هزار ساعت در محیط خانه تجربه ذهنی کسب می کند


نکات مهم کاربردی در تربیت کودکان

- تذکر و یاد آوری های والدین و مربیان وقتی روی کودکان اثر مثبت دارد 


مادران و برقراری رابطه انسانی صحیح با فرزندان
 منظور از رابطه انسانی صحیح رابطه ای است که بر پایه صمیمیت، مبادله عاطفی و فکری و احترام متقابل استوار باشد. والدین باید از بدو تولد با مهر و عاطفه به او رفتار کنند

تنبیه کودکان ، چرا و چگونه؟
  انسان به علت داشتن اختیار به کارهای مثبت و منفی روی می آورد. روانشناسان می گویند برای ادامه کارهای مثبت باید بچه ها  را تشویق و برای پایان یافتن رفتارهای

دعای حضرت سجاد علیه الاسلام در حق فرزندان
 بر من منت گذار به بقای فرزندانم، به شایسته نمودن ایشان برای من و به برخورداری

مهارت های زندگی
 زندگی امروز و فردای فرزندان ما حاصل دانستن و به کار بردن مهارت هایی است که یاد می گیرند و عمل می کنند.دوران کودکی و نوجوانی بهترین فرصت برای"تربیت شدن" و شکوفایی استعدادهای درونی و کسب موفقیت های تحصیلی و پذیرش

تربیت طبیعی1
 چگونه بچه ها را تربیت کنیم که همچون یک گل از دنیای درون خویش و بدون دخالت باغبان و به دور از هر کلیشه ای بشکفد و هویت خود را کشف نمایید?

کلیدهای تربیت فرزندان
امام خميني (ره) مي‌فرمايند:
«انسان تا خودش را نسازد، نمي‌تواند ديگران را بسازد و تا ديگران ساخته نشوند كشور را نمي‌شود ساخت.»

ما و کودکان دبستانی
از آنجا كه والدين در جامعه ما به نحوي مربيان آموزشي و پرورشي محسوب مي‌شوند، لازم است تا درباره ويژگي‌هاي رشد جسمي، عاطفي، اجتماعي، و ذهني فرزندان خودآگاهي بيشتري داشته باشند .

12