برگزاری جشن تولد همگانی

برای مشاهده تصاویر به گالری عکس مراجعه نمائید


برگزاری جشن انقلاب

برای مشاهده تصاویر به گالری عکس مراجعه نمائید


برگزاری جشن خودکار سومی ها

برای دیدن تصاویر به گالری عکس مراجعه نمائید


برگزاری جشن روان خوانی قرآن کلاس سومی ها

برای دیدن تصاویر به گالری عکس مراجعه نمائید


گزارش فصلی (سه ماهه پاییز) آموزش در آزمایشگاه

گزارش فصلی (سه ماهه پاییز) تربیت بدنی

عملکرد آموزشی تربیت بدنی


گزارش فصلی (سه ماهه پاییز) مهارت های زندگی

عملکرد آموزشی سه ماهه ی فصل پاییز


گزارش فصلی (سه ماهه پاییز) نقاشی

عملکرد آموزشی سه ماهه ی نقاشی


گزارش فصلی (سه ماهه پاییز) فعالیت های بهداشتی

گزارش فصلی (سه ماهه پاییز) آموزش کامپیوتر

عملکرد آموزشی سه ماهه ی کامپیوتر


روز پرستار

برای دیدن تصاویر به گالری عکس مراجعه نمائید


تماشای فیلم در سینما ویژه دانش آموزان پایه چهارم تا ششم

برای مشاهده تصاویر به گالری عکس مراجعه نمائید


گزارش عملکرد آموزشی آذرماه پیش دبستانی

به همراه فایل توصیه هایی برای والدین


تماشای فیلم در سینما ویژه دانش آموزان پایه اول تا سوم

برای مشاهده تصاویر به گالری عکس مراجعه نمائید .


مراسم به یاد ماندنی یلدا

برای مشاهده تصاویر به گالری عکس مراجعه نمائید


معاینات ناهنجاری اسکلتی وضعیت ساختار قامتی

برای مشاهده تصاویر به گالری عکس مراجعه نمائید


اجرای طرح دندان های عاری از پوسیدگی و معاینات دندانپزشکی

جهت مشاهده تصاویر به گالری عکس مراجعه نمائید


مهارت پخت نان کلاس اولی ها

برای مشاهده تصاویر به گالری عکس مراجعه نمائید


برگزاری نمایشگاه کتاب(مرحله سوم )

برای دیدن تصاویر به گالری عکس مراجعه نمائید


بازدید پیش دبستانی ها از مرکز آموزشی آتشنشانی

برای مشاهده تصاویر به گالری عکس مراجعه نمائید