تاریخچه تاسیس

پیش دبستانی و دبستان دخترانه و پسرانه غدیر در سال 1373 تأسیس شد. استاد کاظم حکمت آرا مؤسس مدرسه با تخصص کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و روانشناسی 45 سال است که از مقطع دبستان تا دانشگاه به فعالیت فرهنگی ، آموزشی و تربیتی و مشاوره ای اشتغال دارند.

در سال 1370 پیشنهاد مدیریت و برنامه ریزی فکری و فرهنگی و آموزشی مجتمع علوی اولیه را پذیرفت و به کمک جمعی از کارشناسان فرهنگی توانسب با ارائه برنامه های جدید زمینه رشد و شکوفایی دانش آموزان و اعتماد و اطمینان والدین را فراهم آورد . ایشان در سال 73 از مجموعه علوی جدا شده و مجموعه جدیدی را به نام موسسه فرهنگی غدیر به صورت مستقل پایه گذاری کرد و با بهره گیری از بهترین نیروها و کارشناسان مسائل آموزشی و پرورشی و فضای آموزشی استاندارد و کتابخانه ، آزمایشگاه ، کارگاه کامپیوتر ، نمازخانه و اتاق هوشمند و ارائه ده ها طرح جدید و سازنده توانسته است مجموعه غدیر را در جایگاه " رتبه درجه یک " قرار دهد ، به طوری که در همه مسابقات و المپیاد ها ، تیزهوشان و نمونه دولتی بدرخشد.

برنامه های مدرسه ابتدایی:

الف – مسائل آموزشی:
1- آموزش دروس اصلی در سطحی فراتر از کتاب درسی جهت آمادگی در المپیاد ها ، مسابقات علمی ، تیزهوشان و ...
2- برگزاری آزمون های جامع در سطح کشور
3- آموزش زبان انگلیسی
4- تحقیق و پژوهش و آزمایش های دروس علمی
5- آموزش کامپیوتر
6- سنجش مستمر و ارائه کارنامه با ارزشیابی توصیفی
7- انجام آزمایش های کتاب علوم در آزمایشگاه

ب- مسائل فوق برنامه و پرورشی
1- آموزش مهارت های زندگی
2- ارائه مشاوره های آموزشی و تربیتی
3- کلاس نجوم ( به طور آزاد)
4- کلاس ماکت سازی هواپیما ( به طور آزاد)
5- آموزش رشته های متنوع ورزشی ( به طور آزاد )
6- آموزش کتاب و کتاب خوانی
7- بازدید های علمی ، تفریحی
8- برگزاری فعال همه مراسم و ایام الله ها
9- برگزاری نقاشی همگانی