پیش ثبت نام دانش آموزی

شما با پیوند زیر به فرم مورد نظر در سایت پرس لاین منتقل و اطلاعات شما ثبت می شود.

نکات مهم:

1- در این فرم قابلیت اصلاح نیز در نظر گرفته شده است ( تا قبل از ارسال در مرحله نهائی). با کلیک بر روی دکمه قبلی می توانید موارد مورد نظر خود را اصلاح نمائید .

2- اطمینان حاصل نمائید که دکمه ارسال فرم در مرحله نهایی را لمس یا کلیک کنید، در غیر اینصورت اطلاعات شما ثبت نخواهد شد.

 

 

شروع فرآیند پیش ثبت نام