کسب رتبه سوم در مسابقات سرود همگانی پسران

دانش آموزان دبستان پسرانه غدیر در جشنواره سرود ناحیه رتبه سوم را کسب نمودند

این موفقیت را به دانش آموزان عزیزمان تبریک عرض می نمائیم