کسب رتبه دوم در جشنواره سرود پسران

دانش آموزان دبستان پسرانه غدیر در جشنواره سرود ناحیه رتبه دوم را کسب نمودند

این موفقیت را به دانش آموزان عزیزمان تبریک عرض می نمائیم