کسب رتبه سوم در جشنواره سرود دختران

دانش آموزان دبستان دخترانه غدیر در جشنواره سرود ناحیه رتبه سوم را کسب نمودند

این موفقیت را به دانش آموزان عزیزمان تبریک عرض می نمائیم