* برای نخستین بار در شیراز * برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزشی – پژوهشی فلسفه برای کوکان (فبک)

در مجتمع آموزشی غدیر نخستین جلسه کارگاه در ساعت 8 صبح  شنبه 5 مرداد در محل مجتمع آموزشی غدیر با سخنرانی مدیریت محترم مجتمع جناب آقای کاظم حکمت آرا  آغاز به کار کرد.

استاد مدعو :

آقای دکتر یحیی قائدی دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی تهران  از پیشگامان حوزه فلسفه برای کودکان در ایران

شرکت کنندگان :

تمامی آموزگاران محترم ،کادر اجرایی و مدیران مجتمع غدیر

مدت زمان دوره :

 2 هفته ( از 5/5/98الی 15/5/ 98) ، هرهفته 4 روز ، هر روز 8 ساعت

هدف:

1- ارتقا سطح عملکرد آموزشی آموزگاران

2- هماهنگی بیشتر روشها و بینش های تدریسی به کمک یک استاندارد مدرن و موثر