زمان تحویل لباس فرم دخترانه

احتراماً به اطلاع می‌رساند ‎زمان تحویل لباس فرم  دخترانه روز شنبه ۱۶ شهریور ماه  ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۳ می باشد