مراسم روز سالمند

نهم مهرماه، به عنوان روز جهانی سالمند نامگذاری شده است تا گامی در راستای تکریم این پدران و مادران برداشته شود . در کلام نورانی قرآن کریم و سخن بزرگان دینی نیز ، بسیار بر توجه و محبت به سالمندان و دستگیری از آنان تاکید شده است و فرزندان و افراد خانواده، باید با توجه به سفارش قرآن کریم و پیشوایان دینی، سالمند را تکریم کرده و آنان را در کنار خود و در خانه و خانواده نگهداری کنند چرا که سالمندان خود برکت برای خانه و خانواده هستند.

در این راستا روز  سه شنبه نهم مهرماه ، مراسمی در راستای آگاه سازی دانش آموزان در تکریم و احترام  هرچه بیشتر به سالمندان برگزار گردید

برنامه های اجرا شده در این مراسم :

- سخنرانی و صحبت های آموزگاران

- برگزاری نمایشگاه نقاشی

- برگزاری نمایشگاه عکس

- اجرای نمایش