بزرگداشت هفته ی تربیت بدنی

هفته تربیت بدنی همه ساله از 26 مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی دانش آموزان با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی برگزار گردید :

برنامه های انجام شده در این هفته :

  • اجرای مسابقات ورزشی شاد و متنوع  در زنگ های تفریح یا ورزش
  • اجرای شاد ورزش همگاانی در مراسم صبحگاهی
  • تقدیر از برگزیدگان مسابقات ورزشی